Vergunningen bij het renoveren of verbouwen van een huis

Geschreven op 29 June 2006, in Bouwen, Verbouwen, Vergunningen

Als je op punt staat je huis te verbouwen, of van plan bent een huis aan te kopen met de bedoeling het te renoveren, dan kan je maar beter eerst goed ingelicht zijn over de nodige vergunningen.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is ofdat je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit komt overeen met een bouwvergunning. In tegenstelling tot wat vele mensen denken is dit niet alleen verplicht bij nieuwbouw of grote verbouwingswerken.

Wel heb je geen vergunning nodig bij:

 • Instandhoudings- en onderhoudswerken (zoals bijvoorbeeld het vervangen van deuren en ramen, of het vernieuwen van de dakbedekking, op voorwaarde dat het uitzicht van het huis hierdoor niet wijzigt.
 • Sanitaire, elektrische, verwarmings- en isolatiewerken.
 • Binnenverbouwingen (indien geen constructieproblemen of wijziging van het aantal woongelegenheden)
 • Bij de plaatsing van dakvlakvensters of fotovolta├»sche zonnepanelen
 • Bij de aanleg van verhardingen, tuinpaden en terrassen.
 • het aanbrengen van ondergrondse constructies (zoals een regenwaterput, waterzuiveringsinstallatie, sceptische put, …)
 • Bij de afbraak van vrijstaande constructies


De algemene regel bepaalt dat je bij het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. In de wetgeving ruimtelijke ordening is echter gespecifieerd dat men niet alleen bij de bouw over zo’n vergunning dient te beschikken, maar ook bij:

 • een grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen
 • af te breken
 • te herbouwen
 • te verbouwen (zowel buiten als binnen het gebouw)

Zo moet je zelfs een vergunning aanvragen als:

 • De constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken
 • De constructie uit elkaar kan worden genomen
 • De constructie verplaatsbaar is
 • U enkel iets wil afbreken
 • U enkel iets wil heropbouwen
 • Het enkel om verhardingen gaat
 • De constructie ondergronds is

Tips bij het kiezen en kopen van bouwgrond

Geschreven op 27 June 2006, in Bouwen, Bouwgrond

Misschien heb je al een beeld van hoe je huis er zal uitzien. Het is dan alleen nog kwestie van een plaats te vinden waar je het huis kan bouwen. Het kiezen en selecteren hiervan mag je niet onderschatten.

Wat is belangrijk bij de zoektocht naar bouwgrond. De grond die je wil kopen moet alleszins beschikken over een stedenbouwkundig attest, waarin de bestemming van de grond wordt opgegeven. Dit moet worden voorgelegd door de verkoper van de bouwgrond. Als de verkoper dit op het moment waarop je wil kopen niet kan voorleggen, dan kan je een koopoptie van een bepaalde periode nemen, tot je officieel de garantie krijgt dat je effectief op het bouwperceel mag bouwen.

Let bij de keuze van je stuk grond ook op het niveauverschil. Een ideaal terrein ligt zo’n 50 cm boven het straatpeil en is horizontaal in de straatrichting. Lichtjes naar achteren hellend is ook de voorkeur. Als er moet worden uitgegraven of aangevuld worden moet je algauw een meerkost incalculeren.

De vorm van de bouwgrond zal ook mede de ligging van het huis bepalen. Denk er ook grondig over na hoe je het huis wil ori├źnteren om optimaal gebruik te maken van het zonlicht.

Vraag ook zeker even na in de buurt of de grond wel stevig genoeg is, en dus genoeg draagkracht bezit. Raadpleeg indien nodig een architect of aannemer die op de hoogte is van de kwaliteit van de ondergrond in de omgeving. Als je een stap verder wil gaan kan je een grondonderzoek laten plaatsvinden.

Op de technische dienst van de gemeente waar je wil bouwen kan je informatie verkrijgen over een eventueel onteigeningsplan. Zo voorkom je dat er ongewenste wegenbouwwerken zijn gepland die de rustige straat zullen veranderen in een drukke weg.