Het hypothecair krediet

Geschreven op 24 October 2006, in Financiering, Lening en krediet

Een hypothecair krediet is een lening op lange termijn dat dient gebruikt te worden voor de aankoop van een stuk grond of onroerend goed, of het bouwen of verbouwen van een woning. Een hypothecair krediet kan ook aangewend worden om de successierechten te financieren, om zo een verkoop van een onroerend goed te vermijden.

De lening wordt gewaarborgd door een hypotheek op het onroerend goed (bouwgrond of huis). Als de kredietnemer zijn verplichtingen dan niet nakomt, dan is de bank in staat het onroerend goed, dat als waarborg dient, te verkopen.


Uiteraard is er ook voor dit soort krediet een maximumbedrag voorzien. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie, het te lenen bedrag en de terugbetalingscapaciteit. De looptijd van de lening kan variëren van 3 tot 30 jaar. Let wel op, want de looptijd voor een krediet gebruikt voor bouwgronden bedraagd maximum 20 jaar.

Zoals bij de meeste leningen of kredieten zijn er bij een hypothecair krediet een aantal typische vormen:

  • Met vaste maandelijkse betalingen
  • Met vaste kapitaalaflossingen (degressieve aflossingen)
  • Met variabele kapitaalaflossingen
  • Met terugbetaling op de eindvervaldag van het krediet

Om een voordelige rentevoet te bekomen kan je best zelf al beschikken over een startkapitaal. Hoe hoger de quotiteit, dit is de verhouding tussen het gevraagde krediet en de waarde van de waarborgen, hoe hoger de rente zal liggen.

Leningen, woonkredieten en rentevoeten

Geschreven op 22 August 2006, in Financiering, Lening en krediet

Een huis bouwen kost handevol geld en die financiële middelen hebben de meeste mensen niet zomaar beschikbaar. Op zo’n moment zal u moeten aankloppen bij een financële instelling (een bank dus), waar u het geld kan lenen. Dit kan in de vorm van een woonkrediet of hypothecair krediet.

Zo’n krediet wordt natuurlijk niet zomaar verstrekt. Daarop moet je intrest betalen, maar hoeveel precies hangt af van een aantal factoren.

Hoeveel rente je op een lening moet betalen is afhankelijk van de verhouding tussen het bedrag van het krediet en de geschatte waarde van het onroerend goed dat u als waarbog geeft. De waarborg krijgt een executiewaarde. Dit is een schatting van wat een woning zal opbrengen bij een gedwongen verkoop onder de slechtste omstandigheden. Soms is het beter om slechts een deel van de executiewaarde te lenen tegen de meest gunstige rentevoet. Immers, hoe meer je leent, hoe groter de rentevoet.

Een tweede factor is hoe veilig je waarborg is en hoe de relatie is met de klant. Een trouwe klant met een spaarrekening of waardepapieren als aandelen, obligaties of kasbons zal van een lagere intrestvoet kunnen genieten.

Kies je voor een vaste rentevoet voor je lening, dan blijft die de hele looptijd van het krediet dezelfde. Je weet dus met zekerheid wat je elke maand moet betalen. Net die zekerheid zorgt voor een hogere rentevoet. Vanzelfsprekend is dit een goede oplossing als de rentevoet op het moment van de aanvraag laag staat.

Kies je voor een variabele rentevoet dan wordt na een bepaalde tijd de rentevoet herzien volgens bepaalde voorwaarden. De rentevoet kan dan stijgen of dalen. Dit gebeurt op basis van een index. Op voorhand wordt wel een top- en bodemrentevoet vastgelegd in het contract.

Uiteraard vind je hier nog heel wat informatie over bij je bank. Daar zorgt men voor een haalbare financiering op maat van de klant, dat beweren ze toch. Wees kritisch en pluis goed uit wat het beste is voor jezelf. Probeer bij de bank het onderste uit de kan te halen!

Woonkrediet en financiële hulpmiddelen voor het kopen van een huis

Geschreven op 17 August 2006, in Financiering, Lening en krediet

Het kopen van een huis is een grote financiële stap. Je kan dit dus best zo goed mogelijk plannen want een woning aanschaffen is een dure zaak. Of je nu een bestaande woning wil renoveren of van start wil gaan met een nieuwbouw, het is en blijft een investering.

Een slecht gekozen kredietvorm of terugbetalingsformule kan negatieve gevolgen hebben op het gezinsbudget. Neem daarom rustig de tijd om jezelf goed te informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden die je kan nemen.

Wat is een Woonkrediet?

Een Woonkrediet is in feite een lening voor een onroerend doel, aangegaan op lange termijn, gewaarborgd door een hypotheek op een onroerend goed of een onroerend voorrecht. Normaal gesproken kan iedereen (loontrekkende, zelfstandige, vrije beroeper…) aanspraak doen op zo’n Woonkrediet, als die handelt in een privé-hoedanigheid.

Je kan het Woonkrediet aanwenden voor het aankopen van een bouwgrond of woning, het bouwen van een nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen of aankoop van een tweede woning.

Looptijd van een Woonkrediet?

De looptijd van zo’n Woonkrediet kan variëren van 10 tot 30 jaar, en dit in functie van de wensen van het gekozen krediettype. Hoe korter de looptijd hoe hoger de rente zal liggen.

Voor de terugbetaling zijn verschillende mogelijkheden:

  • Terugbetaling met gelijke mensualiteiten
  • Terugbetaling met gelijke kapitaalaflossingen
  • Terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van het krediet

Voor een compleet overzicht kan je best eens langsgaan bij je financiële instelling of bank.