Energieprestatieregelgeving of EPB

Geschreven op 24 April 2012, in Wetgeving

Bij het bouwen en verbouwen van een huis is de bouwheer verplicht om zich aan bepaalde afspraken te houden inzake energiewetgeving. Kort gezegd, de EPB-eisen. Deze zijn afkomstig van het Kyoto-akkoord en vertellen je hoe het binnenklimaat van je woning er moet uitzien. Eigenlijk komt het er op neer om je woning beter te isoleren en te ventileren.

Er zijn een aantal wettelijke procedures voorzien. Voor de start van de werken moet de bouwheer een EPB-verslaggever aanduiden. Die zal samen met de bouwheer de startverklaring opstellen. Ook de architect tekent dit document. De bedoeling is dan om de voorwaarden in de startverklaring na te leven.


Er zijn 3 belangrijke eisen waaraan je moet voldoen. Eerst en vooral moet je de woning beter thermisch isoleren. Denk aan dakisolatie, isolatiewaarde glas, goede raamprofielen, muur- en vloerisolatie, … Verder zorg je ervoor dat de woning een goed rendement heeft qua verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie. Ook energieverliezen spelen hierbij een rol. Verder is het ook belangrijk om je woning te ventileren. Door de goede isolatie maak je de woning luchtdicht. Hierdoor is er nog weinig circulatie van verse lucht in de woning. Kies daarom voor een systeem zodat de luchtkwaliteit in huis verbetert.

Als je op al deze vlakken goed scoort krijg je goede punten. Uiteraard zijn de eisen voor een nieuwbouwwoning en een verbouwing verschillend. Je kan immers van een oude woning geen nieuwe maken, de eisen liggen dus iets lager. Op de website www.energiesparen.be vind je meer informatie omtrent de regelgeving.

Vergunning garage en carport

Geschreven op 20 April 2012, in Tuin en garage

Sinds eind 2010 is er geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor het plaatsen van een carport of garage. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

  • De maximum oppervlakte bedraagt 40 vierkante meter.
  • Je moet een aantal meter tussen de perceelsgrens vrijlaten. Die regel kan je omzeilen door met je buur af te spreken om twee garages tegen elkaar te bouwen.
  • De garage of carport moet aan vast aan de woning geplaatst worden.


Wil je hiervan afwijken, dan moet je de plannen melden bij de gemeente. Een architect ben je verplicht plannen te laten maken als de kroonlijst hoger is dan 3 meter en de nok meer dan 4,5 meter bedraagt.

Digitale bouwaanvraag eind 2012

Geschreven op 16 August 2011, in Bouwen, Verbouwen, Vergunningen

Onlangs verscheen in de pers dat je eind 2012 in Vlaanderen je bouwaanvraag digitaal zal kunnen indienen. Zo liet onze Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening (Philippe Muyters van de N-VA) toch weten. Dit zou alvast een hele verbetering zijn voor toekomstige bouwers en verbouwers!

De aanvraag zelf neemt namelijk heel wat tijd en geld in beslag. Via de architect moet je een gans dossier laten opstellen. Elk document wordt verschillende keren afgedrukt. Een exemplaar voor de architect, voor de bouwheer, voor je aanvraag, voor de stad of gemeente, … Je aanvraag zelf moet aangetekend gebeuren. En daarna moet je maanden geduld hebben voor de goedkeuring van de bouwaanvraag.

Het spreekt voor zich dat een digitale aanvraag via het internet veel vlotter zou verlopen. Hierbij zou ook de kostprijs maar half zo groot meer zijn. Verder zou je je eigen dossier kunnen opvolgen op internet. Nu nog hopen dat het ooit zover komt!