Dakramen of veluxen

Geschreven op 14 May 2012, in Ramen en deuren

Dakramen of veluxen zijn heel handig bij een verbouwing om meer licht te creëren op de zolder. Je hebt een aantal verschillende soorten naargelang de grootte en de manier van openen. Het meest bekende merk is Velux, dat tevens ook wereldwijd marktleider is.

Ideaal is om het dakraam op 90 cm boven de vloerplaat te steken. Zo kan je naar buiten kijken als je zit en staat. Soms is dit echter niet mogelijk omwille van de steunbalk die horizontaal door het dak loopt. De enige mogelijkheid is dan om het dakraam boven de steunbalk te steken.


Steek ook voldoende grote dakramen zodat het vloeroppervlak voldoende belicht wordt. De meest courante maat is bij benadering 120 x 120. De meerprijs voor grotere veluxen weegt niet op tegenover het extra licht dat je binnenhaalt. Een goed idee is om aan elke kant van het dak een velux te steken, zo heb je een prima lichtinval.

Tegenwoordig bestaan er bij het alombekende merk Velux ook nieuwe technische snufjes. Je kan de dakramen kopen in gewoon dennenhout of in witte aluminium. Er bestaan ook diverse accessoires zoals rolluiken, zonnewering, muggenramen, elektrisch opengaande veluxen, zonnepanelen, …

Energieprestatieregelgeving of EPB

Geschreven op 24 April 2012, in Wetgeving

Bij het bouwen en verbouwen van een huis is de bouwheer verplicht om zich aan bepaalde afspraken te houden inzake energiewetgeving. Kort gezegd, de EPB-eisen. Deze zijn afkomstig van het Kyoto-akkoord en vertellen je hoe het binnenklimaat van je woning er moet uitzien. Eigenlijk komt het er op neer om je woning beter te isoleren en te ventileren.

Er zijn een aantal wettelijke procedures voorzien. Voor de start van de werken moet de bouwheer een EPB-verslaggever aanduiden. Die zal samen met de bouwheer de startverklaring opstellen. Ook de architect tekent dit document. De bedoeling is dan om de voorwaarden in de startverklaring na te leven.

Er zijn 3 belangrijke eisen waaraan je moet voldoen. Eerst en vooral moet je de woning beter thermisch isoleren. Denk aan dakisolatie, isolatiewaarde glas, goede raamprofielen, muur- en vloerisolatie, … Verder zorg je ervoor dat de woning een goed rendement heeft qua verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie. Ook energieverliezen spelen hierbij een rol. Verder is het ook belangrijk om je woning te ventileren. Door de goede isolatie maak je de woning luchtdicht. Hierdoor is er nog weinig circulatie van verse lucht in de woning. Kies daarom voor een systeem zodat de luchtkwaliteit in huis verbetert.

Als je op al deze vlakken goed scoort krijg je goede punten. Uiteraard zijn de eisen voor een nieuwbouwwoning en een verbouwing verschillend. Je kan immers van een oude woning geen nieuwe maken, de eisen liggen dus iets lager. Op de website www.energiesparen.be vind je meer informatie omtrent de regelgeving.

Keuze van gevelsteen bij verbouwing

Geschreven op 14 August 2011, in Verbouwen

Bij de aankoop van een oude woning heb je een aantal mogelijkheden om de façade van het huis te veranderen. Vaak voldoet die niet aan de eisen en smaak van de nieuwe eigenaars. De voor- en achtergevel kan ook zodanig verouderd zijn dat een renovatie nodig is.

Je kan een gevel met bakstenen laten hervoegen. Hiervoor contacteer je best een firma die uitsluitend voegwerken doet. Ze halen de oude voegen machinaal uit de gevel. Ze zetten daarna enkele kleurstalen die je zelf gekozen hebt. Aan jouw dan de keuze welke kleur van voeg het beste bij de oorspronkelijke stenen past.

Gevelstenen kunnen ook gereinigd worden wanneer ze vuil zijn door veroudering en aantasting van luchtvervuiling. Ook hier zoek je best een gespecialiseerde firma.

Je kan een gevelsteen ook laten weghalen of afkappen door een metser en daarna een nieuwe steen ervoor zetten. Dit biedt het voordeel dat er isolatie kan geplaatst worden tussen de oude en nieuwe gevel. Je hebt dan ook een volledig nieuwe façade naar eigen wensen met het isolatievoordeel.

De beste mogelijkheid vind ik echter het plaatsen van crepi of pleister op de bestaande gevel. Hierdoor kan je de raam- en deuropeningen aanpassen. Bij het plaatsen van de crepi krijg je dan één geheel en zie je de aanpassingswerken met andere gevelstenen niet meer. Je kan ook eerst een isolatielaag tegen de gevel zetten en daarop de crepi aanbrengen.